Obchodní firma (název) našeho družstva zní: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, sídlo má v Ostravě-Hulvákách na Varšavské ul. č. 1572/95. Zapisovaný základní kapitál je 20 milionů Kč, majiteli družstva jsou jeho členové. Předmětem podnikání je 15 živnostenských oprávnění, převážně ve stavebnictví. Svou činnost družstvo provádí na provozovnách v Ostravě.

Naše družstvo bylo založeno 20. září 1920 jako Výrobní družstvo malířů pokojů, písma, natěračů a příbuzných odvětví v Moravské Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným.

Historie

Od r. 1929 do r. 1950 se jmenovalo Bytprům – družstevní podnik bytového průmyslu v Moravské Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným.

bytprum historieV r. 1950 se jeho název změnil na Bytprům – družstevní podnik bytového průmyslu v Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným, od r. 1954 do r. 1965 se jmenovalo Bytprům, lidové družstvo bytového průmyslu v Ostravě a od 30. 12. 1965 již mělo dnešní název Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě. V r. 1969 se naše družstvo sloučilo s družstvem Elektro-instalace, pracovní a výrobní družstvo Ostrava, v r. 1973 s družstvem Drumon výrobní družstvo se sídlem Ostrava-Vítkovice a v r. 1979 došlo ke sloučení s družstvem Stavba, výrobní družstvo v Ostravě.

Zakladatelé družstva dnes známého jako Bytpům, výrobní družstvo v Ostravě pan Antonín Buriánek a pan Oskar Horák ve funkci od roku 1923 jako pokladník, 1925 účetní, 1930 předseda představenstva, 1939 předseda představenstva, 1950 člen představenstva, 1951 místopředseda představenstva, 1959 člen představenstva.
antonin burianek oskar horak

phoca thumb l bytprum druzstvoHistorické kořeny družstva Bytprům sahají na počátek 20. století. Zápis první valné hromady. "Výrobního družstva malířů pokojů, písma, natěračů" a příbuzných odvětví v Mor. Ostravě, zapsané společenstvo s ručením obmezeným ze dne 11. srpna 1920 a zápis do obchodního rejstříku 20. září 1920 odstartoval úspěšnou stavebně-výrobní éru. 

To, že Vás dnes oslovujeme jako stabilní podnik dynamicky reagující na vaše potřeby, je důkazem, že uplynulé století bylo využito k rozvoji a získání stabilního postavení na trhu. 
bytprum vchod

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable